Skontaktuj się z nami
17 77 07 200
ul. 3 maja 5/5, 35-030 Rzeszów
Masz jakieś pytania? Nie czekaj

Ubezpieczenia- nowe regulacje dają większą ochronę konsumentom

ubezpieczenia_nowe_przepisyMinisterstwo Finansów przygotowało nowy projekt ustawy odnośnie pośrednictwa ubezpieczeniowego, który zakłada korzystne zmiany dla konsumentów. W opinii wiceministra finansów nowe przepisy zlikwidują pułapki w jakie często wpadali konsumenci podpisując umowę ubezpieczenia.

Zmiany zostały wymuszone przez nową dyrektywę unijną, która została opublikowana w styczniu 2016 r.. Dlatego też w miejsce starej ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym wejdzie prawo o dystrybucji ubezpieczeń.

Polskie regulacje zgodnie z wytycznymi z Brukseli zawierają m.in.: rozszerzone regulacje odnośnie wszystkich kanałów dystrybucji ubezpieczeń i dodatkowe obowiązki informacyjne ubezpieczycieli.

bezpieczyciel i obowiązek udzielania informacji.

Według słów wiceministra nowy projekt zakłada więcej obowiązków dla firmy ubezpieczeniowej. Przykładowy dystrybutor będzie musiał szerzej informować klientów o ubezpieczeniu, sposobie wnoszenia składek czy o samym rozwiązaniu umowy.

Dlatego też można założyć, że wpłynie to pozytywnie na poziom wiedzy konsumentów odnośnie produktu ubezpieczeniowego na który się decydują.

Nowe przepisy sytuują, że dystrybutorzy ubezpieczeń będą mieć obowiązek informować konsumentów m.in. o formie przyjmowanego wynagrodzenia i swoim statusie. Oprócz tego większy nacisk będzie kładziony na ustalenie potrzeb i wymagań klienta. Wszystko po to aby oferta ubezpieczenia była jak najbardziej dopasowana. Ubezpieczyciel będzie zmuszony również zapewnić odpowiednie procedury reklamacyjne tak aby konsument i organizacje konsumenckie mogły bez przeszkód składać ewentualne skargi.

Obowiązek szkoleń zawodowych

W planach jest również wprowadzenie obowiązkowego pakietu szkoleń zawodowy tak aby każdy dystrybutor ubezpieczeń posiadał właściwą wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu profesjonalną obsługę klienta.

Ministerstwo planuje również wprowadzić odpowiednie przypisy, które zniwelują negatywny wpływ konfliktu interesów u dystrybutora ubezpieczeń na interes klienta.

Pozytywne zmiany dla konsumentów wprowadziła również funkcjonująca od początku tego roku ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, np. ograniczenie wysokości opłat likwidacyjnych w umowach ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym, szeroki obowiązek informacyjny nałożony na firmy ubezpieczeniowe.

Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.